Zorgmedewerker

Inhoud van de opleiding

Het is in de zorgsector doorgaans lastig om voldoende bekwaam personeel te vinden. MVO biedt, door middel van een bekwame en betrouwbare bemiddeling tussen werkgever en werknemer, een grote kans dat er een goede match gevonden wordt.
MVO Solutions stelt zich bij de opzet en uitvoering van het opleidingstraject ten doel personen zo effectief en praktisch mogelijk op te leiden. Dit doen ze door het begeleiden bij het ontwikkelen en het leren benutten van de persoonlijke en professionele kwaliteiten, kennis van de zorg, werknemersvaardigheden om te komen tot duurzame deelname aan het arbeidsproces.

De opleiding duurt 1,5 jaar, waarvan 6 maanden stage. De stageperiode gebeurt met behoud van uitkering. Aan de orde komt onder andere:
- Zorg verlenen en ondersteuning bieden aan cliënten
- Een werkplanning opstellen voor de werkzaamheden van de dag
- Zorgen voor een prettige leefomgeving
- Afstemming met de cliënt in hoeverre eigen regie mogelijk is
- Overleg voeren met collega’s en/of mantelzorgers

Wanneer ben je geschikt als medewerker?

Als de kandidaat geschikt blijkt, zal MVO Solutions de kan- didaat een contract voor een jaar aanbieden en plaatsen bij een werkgever in de regio. Bij diezelfde werkgever zal een zorgspecialist de begeleiding van de kandidaat op zich nemen.

Het is belangrijk dat een kandidaat onder andere voldoet aan de volgende criteria:
– Goed gemotiveerd en voorbereid op de praktijk

– Ondersteunend bij wonen en huishouden

– Ondersteunend bij persoonlijke zorg

Geïnteresseerd in onze opleiding? Vul gerust het formulier in!