Schildersopleiding

Inhoud van de opleiding

Het vak van schilder is veelomvattend. Je moet niet alleen kunnen schilderen, zowel binnen als buiten, maar ook bekwaam zijn in wandafwerking, latexen, airless spuiten, behangen en glasweefsel behangen, glas zetten, easy spray spuiten, afplakken van kozijnen en deuren, houtrot- reparatie, et cetera.

MVO Solutions biedt met deze schildersopleiding de kan- didaten twee sporen: theoretische en praktische scholing, inclusief Veiligheidscertificering (VCA). Tijdens het leertraject behouden de kandidaten hun uitkering. Uiteindelijk levert MVO Solutions goed gemotiveerde en op de praktijk voor- bereide (aankomend) schilders op.
Tevens begeleidt MVO Solutions de kandidaten bij het ontwikkelen en het leren benutten van de persoonlijke kwa- liteiten, kennis en vaardigheden en de maatschappelijke en relationele mogelijkheden om te komen tot duurzame deel- name aan het arbeidsproces.

Wanneer ben je geschikt als medewerker?

De kandidaat is geschikt voor plaatsing bij een werkgever als de kandidaat onder meer:
– in staat is om kwalitatief hoogwaardige resultaten na te streven,
– zich voltijd beschikbaar kan stellen,
– redelijke mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal bezit.

Contract na afronding

De opleiding duurt 6 maanden. Daarna krijgt de kandidaat, bij geschiktheid, een contract aangeboden van een half jaar of een jaar bij MVO Solutions. Vervolgens kunnen de werkne- mers gedetacheerd worden bij een werkgever in de regio.

Geïnteresseerd in onze opleiding? Vul gerust het formulier in!