Logistiek medewerker

Inhoud van de opleiding

Een logistiek medewerker (ook wel magazijnmedewerker) is iemand die een uitvoerende en organiserende functie vervult in een magazijn of distributiecentrum. Tijdens het gehele proces van levering, opslag en verzending is de logistiek medewerker verantwoordelijk voor het juiste verloop van processen.

MVO Solutions biedt met de opleiding ‘Logistiek medewer- ker’ de kandidaten twee sporen: theoretische en praktische scholing, inclusief Veiligheidscertificering (VCA Basis). De praktijkopleiding bestaat uit 80 uren praktijklessen en 480 uren stage bij een erkend bedrijf. Tijdens het leertraject behouden de kandidaten hun uitkering. Uiteindelijk levert MVO Solutions goed gemotiveerde en op de praktijk voor- bereide (aankomend) logistiek medewerkers op.
Tevens begeleidt MVO Solutions de kandidaten bij het ontwikkelen en het leren benutten van de persoonlijke kwaliteiten, kennis en vaardigheden en de maatschappelijke en relationele mogelijkheden om te komen tot duurzame deelname aan het arbeidsproces.

Wanneer ben je geschikt als medewerker?

De kandidaat is geschikt voor plaatsing bij een werkgever als logistiek medewerker als de kandidaat onder meer:
–  affiniteit heeft met logistiek en ‘handig’ is,

–  zich voltijd beschikbaar kan stellen en wisseldiensten wil draaien,

–  over voldoende werknemersvaardigheden beschikt,

–  en redelijke mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal bezit.

Contract na afronding

De opleiding duurt 1,5 jaar en de stage 6 maanden. Na de stageperiode krijgt de kandidaat, bij geschiktheid, een contract aangeboden van een half jaar of een jaar bij MVO Solutions. Vervolgens kunnen de werknemers gedetacheerd worden bij een werkgever in de regio.

Geïnteresseerd in onze opleiding? Vul gerust het formulier in!