Bouwmedewerker

Inhoud van de opleiding

Als je denkt aan werken in de bouw, kun je denken aan een baan als timmerman of -vrouw of metselaar. Wat belangrijk is, is dat je fysiek belastbaar bent, want werken in de bouw is niet licht. En ook is het belangrijk dat je goed kunt samenwerken, want het bouwen van een huis vraagt om samenwerking tussen alle discliplines.
De duur van de opleiding tot bouwmedewerker is sterk afhankelijk van het startniveau van de kandidaten en kan variëren tussen de 3 maanden en één jaar. Factoren als opleidingsachtergrond, ervaring en eerder verworven competenties zijn bepalend voor de duur van het traject. In principe kan iedereen de stap naar de bouw maken, maar het traject is maatwerk en dat is afhankelijk van ver- schillende factoren.

Als timmerman of -vrouw leer je onder andere:

– Uitzetten en maatvoeren van het grondwerk, fundering en metselwerk

–  Stellen van profielen en maatvoeren van kozijnen

–  Ruwbouw en prefab elementen

–  Dakwerk en dakconstructies

–  Afwerken van timmerwerk, deuren hangen, kozijnen

stellen

Als metselaar leer je onder andere:

– Uitzetten en maatvoeren van metselwerk

– Metselen in verschillende verbanden

– Lagenmaat en profielen opstellen

– Rollagen zetten

– Betonelementen aanbrengen zoals een waterdorpel

Geïnteresseerd in onze opleiding? Vul gerust het formulier in!